Neden Biz?


Balıkesir Bandırma'da İşyeri Ortak Sağlık ve Güvenlik sektöründe hizmet veren profesyonellerin bir araya gelerek kurmuş olduğu SANOSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki almış bir kurumdur.

SANOSGB, işçilerin sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri, işveren adına istenen formatta kayıt altına alacak, saklayacak ve bakanlıkla ilgili tüm yasal süreçleri takip ederek işverene rapor edecektir. İşveren bu sayede bütün ilgi ve vaktini iş verimliliği ve üretim kalitesine ayırabilecektir.

Yasal anlamda yükümlülüklerinizin büyük bir kısmı SANOSGB tarafından yerine getirilecektir.

Olası bir hastalık veya özel bir sebepten dolayı, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının işe gelememesi durumunda, aynı niteliklere sahip başka bir personel tarafından zaman kaybı olmadan görev yürütülecektir.

Haberler & Duyurular

6331 Sayılı Yasa Yürürlük Erteleme Teklifi...
14.06.2013 tarih ve 221337 sayılı "NİĞDE MV. ALPASLAN KAVAKLIOĞLU VE ARKADAŞLARININ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİK...
İşe Giriş Sağlık Raporları...
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15.maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporlar...
Risk Değerlendirmesi...
Tüm işyerleri ( apartmanlar, marketler, ofisler, kamu işyerleri ) için "RİSK DEĞERLENDİRMESİ" yükümlülüğü 30.12.2012 tarihinden itibaren başlamıştır....
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Onaylı Defter Hakkında...
I- GİRİŞ İş Sağlığı ve Güvenliği 2013 yılında Ülkemizde ağırlığını hissettirmeye başladı. Özellikle uygulamada ilerleyen yıllarda 6331 sayılı K...